Pubers

Naarmate kinderen groter worden, krijgen ze vaak een heel eigen kijk op de wereld. Als ‘bijna volwassenen’ kiezen ze hun eigen weg, zonder daarbij rekening te houden met de mensen om zich heen. Dat kan nogal eens leiden tot ergernis en irritatie bij zowel ouders als kind. De vraag is dan allang niet meer wie er gelijk heeft, maar eerder: hoe zorgen we ervoor dat we in verbinding blijven met elkaar?

“Ik vind het fijn om af en toe met Marlies te praten. Ze luistert goed en komt met ideeën als ik het niet meer weet. Zelfs als ik stress heb voor proefwerken helpt ze me rustig te blijven.” ​

MB

“Ik kan thuis wel praten maar soms kunnen mijn ouders zo zeuren. En dan moet ik weer van alles. Jij zeurt tenminste niet, bij jou kan ik mezelf zijn en alles zeggen."

MK

"Marlies luistert goed en komt met
ideeën als ik het niet meer weet."

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.