Sensitiviteit

De laatste jaren ontdekken steeds meer kinderen dat ze gevoelig zijn voor allerlei prikkels uit hun omgeving. Harde geluiden, veel mensen bij elkaar of geuren die zomaar ineens hun neus binnendringen, ze komen voluit binnen en kunnen hen uit balans brengen. Ook kunnen ze emoties van anderen oppikken of een boos gezicht van juf op zichzelf betrekken, terwijl dat helemaal niet zo bedoeld was.

Het is prachtig om zo open te staan voor een ander, aan de andere kant kost het veel energie om als gevoelig kind je staande te houden. Bovendien, wanneer mag je de ander even loslaten en voor jezelf kiezen? Sensitieve kinderen hebben vaak moeite met het kiezen voor zichzelf, hun mening laten horen of “nee” zeggen. Maar dat valt te leren!

Sensitieve kinderen hebben vaak
moeite met het kiezen voor zichzelf.

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.